Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
Den rigtige strøm til de rigtige formål
- opdel dit elnet, så kritiske ting holdes adskilt fra resten
on Saturday 06 May 2006
by Pierre author list
in Studiebyggeri (radio)

Artiklen her er tænkt som en inspiration til hvordan du laver et el-net til din radiostation. Redundant strøm er noget dyrt noget, men mange fejl kan få færre konsekvenser, hvis du opdeler dine apparater i vigtige, mindre vigtige og ikke broadcast-relaterede, og laver dit elnet efter det. Og det er ikke så meget dyrere, at lave tingene rigtigt med det samme - og væsentlig billigere end hvis du skal lave tingene om senere.

Forskellige slags stikkontakter

Ideen om at opdele stikkontakter i forskellig slags strøm er ganske almindelig. Således kendes de særlige EDB stikkontakter med skrå ben, som kun tager særlige stik til dette formål. På en radiostation, har man imidlertid mange andre kritiske apparater end lige computere, og nogle af dem har disse irriterende strømforsyninger, hvor stikket sidder monteret direkte på strømforsyningen. Da de skrå EDB-ben er en dansk opfindelse, kan du være sikker på at strømforsyningen til fx. din KVM-switch ikke kan gå i sådan en.
Og hvis der går noget galt, så er du ret dårligt stillet, hvis du ikke kan få billede på skærmen i dit serverrum, fordi du har givet KVM-switchen noget andet støm end dine servere.
Så i et serverrum, er stikpaneler med skrå huller spild af tid. Her er ingen erstatning for personale som ved hvad de har med at gøre, og som derfor vælger den rigtige strøm til de rigtige apparater.

Studiestrøm og strøm i serverrum

Formålet med at opdele sit elnet, er at begrænse skaden, hvis noget går galt.
Hvis nogen hælder en kop kaffe ind i en stikkontakt i et studie, bør det ikke få andre konsekvenser, end at lyset evt. går. For du har selvfølgelig sørget for, at de stikkontakter, som almindelige brugere overhovedet kan se, ikke sidder på samme grupper som dit lyd-udstyr.

Selv broadcast-udstyret kan opdeles i vigtigt og mindre vigtigt. I et studie, er det vigtige er så det, som er abolut nødvendigt for at du kan sende, og resten er så måske til højttalere, ekstra skærme osv. Husk at have en enkelt lampe (som ikke må være et lysstofrør) på studiestrømmen, så du stadig kan se en smule, hvis nogen er uheldig med kaffen...

Historien med kaffen er ikke opdigtet... det er faktisk sket, og HPFI relæet slog fra, men heldigvis gik det ikke ud over kritiske ting, fordi studie- og serverrumsstrømmen sad på egne grupper.
Af historien med kaffen kan man så lære, at det ikke er nok, at have adskilte sikringsgrupper. Der skal også være adskilte HPFI relæer. Faktisk bør der være ét HPFI relæ for hver sikring, og ikke som man ofte gør, ét fælles HPFI relæ som er fælles for flere sikringsgrupper.

Hvis du har flere studier, bør du som minimum sørge for en sikringsgruppe med eget HPFI relæ til hvert studies broadcast-udstyr.

Dit serverrum opdeles i så mange grupper som økonomien tillader.
Igen er det vigtigt, at støvsugere, ventilation, lyset i loftet og den slags får noget andet strøm, end det der sidder i racks'ne. Hvis du har et arbejdsbord til at lave midlertidige opstillinger og måleudstyr, skal dette også være adskilt fra resten.
Hvis du har råd, så bør der være 1 sikring+HPFI relæ pr. rack. Det med sikringen giver normalt sig selv. Hvis du har et rack proppet med udstyr, så belaster dette let en hel sikringsgruppe, og så er det ikke ret meget dyrere at få et HPFI relæ med på hver gruppe, når man nu alligevel er i gang med at montere.

Udstyr med redundante strømforsyninger

En del udstyr fås med redundante strømforsyninger. Hvis strømforsyningerne er ægte redundante, så har de også hver deres 220V indgang, og er i øvrigt helt isolerede fra hinanden, således at du kan give dem strøm fra to sikringsgrupper, og oven i købet måske med hver sin fase. Dette bør du dog have testet et andet sted i forvejen, inden du sætter det i racket.

Nogle producenter sælger udstyr, hvor de påstår at der er to strømforsyninger i, men kun én 220V indgang. Disse producenter har ikke forstået hele idéen med at have en redundant strømforsyning. Det er jo fint nok, at der er en reserve-strømforsyning, hvis en strømforsyning brænder af, men det er da langt bedre med to 220V indgange, så man kan tilslutte dem til hver sin sikringsgruppe.

Selv med to 220V indgange, er der risiko for at fx. 0-lederen er fælles. Det kan betyde, at begge HPFI relæer slå fra, når du tilslutter 220V-stik nr. 2, fordi der så løber strøm fra den ene 220V gruppe til den anden. Og da HPFI-relæerne ikke tillader at der løber mere strøm ud, end der kommer tilbage (eller omvendt), så slår de fra begge to (og så er der ikke noget strøm til dit apparat). Dette er bla. set med det udstyr som TDC leverer til terminering af en fiber-forbindelse.

Så umiddelbart kan det virke lidt risikabelt at give redundante strømforsyninger strøm fra to forskellige kilder, men hvis strømforsyningerne er lavet rigtigt, så er der også en stor fordel ved det. Så test det et sted, hvor der ikke sker nogen katastrofe, hvis der er en overgang.
Fordelen er helt klart, at hvis den ene sikringsgruppe har et problem, så vil dit udstyr køre videre på den anden, og du kan så rette problemet i ro og mag, fordi din station bare sender videre.

Da du ikke aner hvordan en redundant strømforsyning fordeler belastningen på dens to indgange, kan du ikke antage, at to sikringsgrupper kan deles som belastningen. Så begge sikringsgrupper skal dimensioneres som om al belastningen kun sad på én sikringsgruppe. Dvs. en 10 Ampere gruppe kan max. belastes med 2200 W. Og har du to grupper som ender i de samme apparater via redundante strømforsyninger, kan du stadig kun belaste med 2200 W samlet. Hvis dette ikke overholdes, kan du ende i denne situation:

Du har to grupper, som er 10 Ampere hver, og belaster samlet med fx. 4000 W. De to grupper kan tilsammen belastes med 2*2200 W = 4400 W. Det skulle jo være fint nok, og måske virker det også. Men så slukker den ene gruppe af en eller anden grund. Det vil sige at alle apparater så skal få alt deres strøm fra den anden gruppe. Men den kunne kun levere 2200 W. Alstå springer sikringen i den anden gruppe, og så ryger strømmen til alle dine apparater (og så var alle anstrengelser spildt).

Nødstrømsanlæg - UPS (Uninterruptible Power Supply)

Nødstrømsanlæg er naturligvis en god ting. Afhængig af hvor vigtigt det er for dig (og din stations økonomi!) at køre videre i tilfælde af strømsvigt, kan der bruges alt fra 10.000 kr. og opefter på nødstrøm.
Her bør overvejes:

- Er formålet med nødstrøm, at jeg skal kunne køre videre i længere tid, eller skal det bare være så diverse servere kan lukkes ned pænt or ordenligt ?
Den sidste løsning er klart den billigste, og meget bedre end ingen ting. Mange strømsvigt er meget kortvarige, og dem kan du så klare selv med en lille UPS. Hvis du desuden vælger en "always-on" UPS, er du også sikret imod over/underspændinger.

- Hvad hjælper det, at stationen kører videre, hvis der også er strømsvigt ved senderen ?
Måske hjælper det noget, bla. har du tid til at få lukket servere pænt ned - eller også har du software som selv lukker dem ned, hvis de får en melding fra UPS'en, om at nu er der kun til 5 min's drift tilbage på batteriet.
Hvis din station har mange sendere, så skulle det dog være mærkeligt, hvis de alle er ramt af strømsvigt. Så hvis du kun har råd til nødstrøm ét sted, så lav det på stationen.

- Hvis der nu er strømsvigt på stationen, men den kører videre på nødstrøm, og der ikke er strømsvigt ved senderne, hvad så med STL linjen der ud ?
Det må du spørge linjeleverandøren om. Hvis du bruger en trådløs forbindelse, uden "hop" undervejs, så har du ingen problemer. TDC har også nødstrøm på deres net (det virkede således under den stor strømafbrydelse i 2003, både med 2Mbit G.703 forbindelser og ISDN.)

Husk at et nødstrømsanlæg også kan fejle

En UPS er en samling elektronik, og sådan noget kan gå i stykker. Husk derfor at du skal kunne skifte om, således at du kan pille UPS'en fra, og alligevel køre videre (uden nødstrøm, selvfølgelig). De fleste UPS'er fås med indbygget by-pass panel, så UPS'en kan slås fra, men så strømmen flyder videre. Husk bare, at hvis UPS'en skal til rep., så kommer bypass panelet det også, og så har du et problem. Dette problem løses ved at sætte et eksternt bypass panel op, og i øvrigt montere UPS'en, så den sidder med CEE stik til din el-installation, så du kan hive stikkene ud, og trille afsted med den.

Hvis du vil lave en meget fejlsikker installation, så har du to UPS'er, én til hvert sit el-net. I hvert rack i dit serverrum sætter du så en stikkontakt, fra en sikring og HPFI-relæ, fra hver UPS. Alle apparater med redundante strømforsyninger får så strøm fra begge UPS'er, så hvis den ene har et problem, så kører din station videre.

Det lyder måske som en totalt vild løsning, men hvis nu du har en mindre UPS i forvejen, og skal have en større fordi stationen er vokset, så lad den lille få sit eget el-net og være backup til servere m.m., i stedet for at pensionere den, eller sælge den tilbage til forhandleren - som normalt alligevel kun giver et symbolsk beløb for den.
 

RSS Feeds
Our news can be syndicated by using these rss feeds.
rss1.0
rss2.0
rdf
All trademarks are © their respective owners, all other content is © Soelberg Broadcast & IT Consult ApS. Deep-linking to pages on this site is allowed.